«Finne tonen til eget liv»

Innenfor fagområdene pedagogikk, friluftsliv, idrett, biologi og musikk har jeg 6 års høgskoleutdanning.

Videre 30 år arbeidserfaring fra ulike pedagogiske institusjoner og fra privat virksomhet innenfor disse fagfeltene.

Fra jeg var 16 år og frem til i dag har jeg undervist, musisert og gitt veiledning til barn, unge og voksne i ulike pedagogiske og faglige sammenhenger.

Jeg deler leirplass med herreskredder, Else, som arbeider ved Det Norske Teatret, en hund ved navn Tengel, og min sønn Birk.

For å utvikle seg som menneske må man finne lysten, viljen og kraften til å utvikle seg selv.

 

Birken
Liv er noe underlig. Det burde ikke være. Men det er.
Et mirakel at du er, at havene, fjellene og skogen er.
At fuglene synger, gresset gror og barn som leker.
Uten alt var du ingen.
Utenfor vår livskule er myriader med døde stjerner.
På jorda, et støvkorn i det store univers, har Du blitt til.
Fugler synger, trær gror, blomster, mennesker som elsker, danser og spiller.
Underlig.....

Diverse praksis
• Spesialskoler – 3 år
• Leder musikkskole – 7 år
• Idrettsskolen i Rollag – 5 år
• Grunnskole – 10 år
• Naturlivsskolen – 10 år
• Videregående skole – 3 år
• Spesialundervisning – 4 år
• Psykiatri – 2 år

Linker
• Anders Nilsson
• Naturinstrumennter

Kontaktinformasjon
Toivo Skogheim
tlf. 934 64 296
E-post: toivo.skogheim@hotmail.com