«Naturveiledning, pedagogikk og filosofi»På vei inn i naturen

Mennesket er en liten del av Naturens skaperverk. I møtet med Naturen kan mennesket selv finne veien til en dypere sammenheng i livet.

• Utvikle større indre ro og balanse
• Lære og være
• Bli utøver i eget liv
• Skille det vesentlige fra det uvesentlige; det ytre fra det indre
• Indre personlig vekst og utviklingFriluftsliv er en utprøvd metode som utfordrer og utvikler hele mennesket. Styrking av selvbilde og karakterbygging gjennom mestring, læring og opplevelser; I fri Natur med vekt på fysiske og psykiske utfordringer.

Personlighetsutvikling skjer innenfra, i møte med natur, mennesker og deg selv. Omgivelsene kan støtte, korrigere og sette grenser slik at vi får en positiv retning i livet. Motgang og smerte kan utnyttes positivt i samhandling med naturen, hvis vi ser inn i oss selv og bruker de enorme ressursene vi har.

Hvert individ har en unik personlighet, og arbeid med natur, mennesker og livskvalitet er mer som malekunst enn systemer og rette linjer.


På forespørsel arrangeres rådgiving, kurs og veiledning:

• Ferder til skogs og i fjellet. Sommer og vinter i trolske landskap med eventyrlig natur, ville juv og
   akustisk naturmusikk
• Samværferder med fokus på verditenkning, livskvalitet og personlighetutvikling
• Kanoferder, padleteknikk og sikker ferdsel
• Innlandsfiske, sommer og vinter
• Brukshund i naturen
• Bivuakering og orientering
• Opplevelsesferder med levende musikk og naturfilosofiske ytringer i åpent fora
• Tiur- og orrhaneleik – Vårens vakreste eventyr
• Tilrettelegging av firmaturer og arrangementer som baserer seg på et enkelt liv i natur, musikk og
   kulturopplevelser
• Generelle temaer om friluftsliv

 

Ferdafolket
På fortvilelsens ferd handler vi stadig mer på kreditt,
for å fylle tomrommet i ingenmannsland.
Det teknologiske ragnarokk er vår stolthet og forbannelse,
vårt adelsmerke og undergang.
Likevel kan livet ha mening og glede,
hvis det leves ute og kommer innen ifra

Diverse praksis
• Veiledning av barn, unge og voksne i ulike naturtyper gjennom 30 år
• Ca. 2000 utedøgn i fri natur, sommer og vinter.
• Tilrettelagt friluftsliv for spesielle brukergrupper
• Foredrag og veiledning for Røde Kors, Forsvaret m.m.
• Veileder for års-studium i friluftsliv 8 år
• Foredrag om menneskets naturhistorie og barns oppvekst i en «ny tid» m.m.
• Hundekjøring i 20 år
• 20 år aktiv utøver i friidrett og basketball
• Trenervirksomhet
• Naturveiledning og musikk fra «det blå hav til vinterfjellet»

Viktige og gode resurspartnere gjennom mange år
• Naturfilosofene Berit og Peter Wessel Zapffe
• Spesialist i klinisk psykologi, Crister Gaven


Kontaktinformasjon

Toivo Skogheim
tlf. 934 64 296
E-post: toivo.skogheim@hotmail.com