Noteheftet «Toneslepe»

Evolusjonens Trøst
Musikk er et naturfenomen som er unikt for mennesket. Det er et overskuddsfenomen som vi har utviklet gjennom ti tusenvis av dr. Det er funnet fløytelignende instrumenter som antas å ha tilhørt neandertalerne som levde for mer enn 500.000 år siden. Da skiltes våre veier og utviklingslinjer. Homo Sapiens vokste videre, mens neandertaleren forsvant. Men ennå kan vi finne rester i vår arvemasse etter vår artsfrende. Vi vet ikke hvorfor musikk oppstod, men vi vet nå at den har fulgt oss fra tidenes morgen. Naturlydene har alltid væert der til glede og sorg. Musikk og natur har i alle livets faser noe å gi oss, noe vi ikke helt kan beskrive i ord og handling.

For meg som har levd et langt liv ute i og med fri og tildels urørt natur, i storm og stille og med det enkle livet som rettesnor, har musikken væert et viktig bindeledd mellom meg selv, mennesker og den frie natur. Evolusjonen ga meg muligheten til å leve og skape et uttrykk for den ydmykhet og kjærlighet jeg føler for og med Allnatur.

Vi er en del av naturens dype skaperkraft og visdom, men i vår nye tid er det enkle, livsnsere og praktiske i ferd med å forsvinne. Opplevelser er blitt handelsvare som styres av salgstall og popularitet. Jeg tror at et dypere og mer bærekraftig forhold mellom natur, musikk, kultur og mennesker kan skapes gjennom et indre og felles verdisynspunkt, tufta på evolusjonens uendelige visdom. Mitt liv blir til gjennom min bevissthet og ærefrykt for eget liv og for alt rundt meg som har vilje til eget og selvstendig liv. Livet utvikler seg på et dypere plan når vi opplever alt liv rundt oss som en del av oss selv.

Mennesket har i all sin tid søkt etter meningen med livet. Darwins Iære har gitt oss muligheten til å trenge ned i naturens dype hemmeligheter og sammenhenger, og gitt oss mange svar på hvordan det kan ha seg at vi er her. Denne viktige kunnskapen forteller oss at mennesket er utviklet og skapt gjennom evolusjonen. Jeg ønsker at vi også i fremtiden skal ha muligheten til a oppleve musikkens og naturens ubeskrivelige gaver, og jeg tror at evolusjonslæren kan gi oss svaret på dette. Den er den store og kloke drivkraften i natur og mennesker. Den kan lære oss om det sammenvevde slektskap mellom alt liv. Vi er selv et dyr, en liten del av det store hele. Hvis mennesket er hellig, er selvfølgelig alt det andre også hellig.

Kongsberg 15.10.2010.
Toivo Skogheim.


Tenk deg en fantasiverden.

Et sted langt vekk fra jobb eller skole. Et sted uten krav og tidsfrister. Et sted du kan tre inn i og utforske fritt. Denne verdenen er full av liv; hvis du zoomer deg inn vil du oppdage skapninger du aldri har settfør. Her kan du se, høre, berøre, lukte... Du kan bevege deg rundt og du vil alltid finne noe nytt. Her lever alle arter i balanse med hverandre og omgivelsene. Her er det uendelig mye a bli fascinert av, og du vil Iære at det som tilsynelatende er perfekt faktisk befinner seg i en fase av en stadig utvikling.

Det er selvsagt vdår egen natur som her beskrives. Den er rundt oss, men i våre daglige bedrifter kan den virke så fjern som en fantasi. Ta en tur ut og inn i naturen! Se rundt deg og kjenn at også du er en del av dette rike mangfoldet. Du er en art; utviklet i perfekt balanse med naturen, og det er her du hører hjemme.

Toivo Skogheims musikk er skrevet i og for naturen. Den som spiller disse Iåtene står fritt til å legge på sitt personlige preg i form av triller, forsiringer og rytmiske innfall. Repetisjoner kan selvsagt også lempes på.

Besifringen er ikke alltid i samsvar med det som står notert i gitarstemmen.
Det følger med en CD med samtlige låter. De er spilt inn av Toivo Skogheim på fløyter og Anders Nilsson på gitar. Et bonus-spor til slutt er spilt på bukkehorn.

MUSIKK-HUSETS FORLAG A/S

Informasjon
• Heftet inneholder 10 komposisjoner med
tilhørende naturfilosofiske anektoter.
• Samlet har jeg har komponert ca. 100 musikkstykker i ulike genre til ulike anledninger.

Kontaktinformasjon
Toivo Skogheim
tlf. 934 64 296
E-post: toivo.skogheim@hotmail.com